Publikationer

Vid Uppsala universitet har en rad rapporter m.m. publicerats om olika aspekter av kvalitetsarbete inom pedagogisk utveckling, inkl. e-lärande, samt från universitetets utvärderingsverksamhet.
För att se vilka rapporter som har publicerats gå in på respektive länk.

Senast uppdaterad: 2021-01-19