Uppsala universitets förhållningssätt

Hur kan Uppsala universitets förhållningssätt till rankningsfenomenet sammanfattas?

Rankning av lärosäten som företeelse är sannolikt här för att stanna. Hittills har vårt lärosäte gynnats eftersom vi genomgående kommer väl ut. Uppsala universitets goda placeringar har uppnåtts utan att vi sneglat på vad som premieras i olika rankningssystem. Målet bör även framgent vara att arbeta för högsta kvalitet i forskning och utbildning utifrån universitetets egna mål och strategier.

Universitetet har inte och ska inte ägna sig åt ”game playing” för att bättra på placeringar om det leder till prioriteringar som är till men för den samlade verksamheten.

Universitetets engagemang i frågan bör inriktas på att:

  • följa utvecklingen på rankningsområdet genom en god omvärldsbevakning och aktiv påverkan på utformningen av rankningslistor där så är möjligt
  • leverera så valida data som möjligt till tyngre listorna – i enlighet med Berlinprinciperna
  • informera internt och externt om vad listorna kan säga
  • komplettera rankningslistorna med bra, nyanserad information till presumtiva studenter, avnämare och politiker.
  • tillvarata den information som listorna genererar på ett omdömesgillt sätt.

Genom att analysera den mer detaljerade information som enskilda indikatorer är bärare av kan vi följa förändringar över tid, jämföra oss med andra lärosäten, iaktta mönster och söka orsaker. En sådan analys är en del av vår omvärldsbevakning och kan bidra med ett värdefullt underlag för beslutsfattande."

Senast uppdaterad: 2021-01-19