Kvalitetskrav

Vilka krav måste en rankningslista uppfylla för att anses hålla god kvalitet?

Ett försök att kvalitetsbestämma olika rankningslistor har gjorts genom Berlinprinciperna (IHEP 2006). Dessa principer ligger till grund för det ackrediteringssystem som görs av Observatory on Academic Ranking and Excellence (IREG). Där slås fast att olika rankningslistor och ”league tables” ska uppfylla följande kriterier:

  • Syfte och mål med rankningen: att redovisa vilken målgrupp rankningen riktar sig till och hur urvalet av indikatorer har gjorts för att passa syftet med rankningen.

  • Indikatorernas utformning och hur de vägs mot varandra: rankningsproducenten ska öppet redovisa vilken metod som använts för att konstruera rankningen, såväl hur indikatorerna är utformade som hur man samlat in data och hur dessa vägs mot varandra.

  • Insamlande och bearbetning av data: att man ska använda kvalitetssäkrade och jämförbara datakällor så långt det är möjligt. 

  • Presentation av resultaten: en rankningslista bör vara så uppbyggd att man ska kunna jämföra olika lärosäten utifrån flera av de ingående indikatorerna beroende på vad man själv lägger vikt vid.

Senast uppdaterad: 2021-01-19