Publikationer inom pedagogisk utveckling

Inom ramen för kvalitetsarbete vid Uppsala universitet har följande rapporter publicerats vad gäller universitetspedagogisk utveckling.
Ett antal publicerade rapporter och broschyrer finns inte i DiVA. För mer information se rapporter om pedagogisk utveckling.

Book of abstracts from the International Perspectives in Teaching and Learning Conference, May 2019

För mer information kontakta Charlotte Sundström.

 • Henriksson, Ann-Sofie

  Att förebygga plagiat i studentarbeten: en pedagogisk utvecklingsmöjlighet

  2008.

  Open access
 • Johansson, Britt-Inger

  Att undervisa med vetenskaplig förankring - i praktiken!: Universitetspedagogisk utvecklingskonferens 8 oktober 2009

  2010.

  Open access
 • Andreasen, Katarina; Magnusson, Maria

  För pedagogisk utveckling tillsammans: Lärare och studenter som medskapare av utbildningen. Universitetspedagogisk utvecklingskonferens 14 oktober 2015

  2016.

  Open access
 • Gunnlaugsson, Geir

  I stort och smått – med studenten i fokus: Universitetspedagogisk utvecklingskonferens 16 oktober 2013

  2014.

  Open access
 • Axelsson, Svante; Lundkvist, Emma; Reinholdsson, Peter; Swartling, Maria et al.

  Konsten att examinera: Några exempel och förslag

  2015.

  Open access
 • Schnaas, Ulrike

  Könsmedveten forskarhandledning: teoretiska utgångspunkter och praktiska erfarenheter

  2011.

  Open access
 • Mehrens, Patrik

  Learning from Liberal Arts Education: Ideas for the Improvement of Undergraduate Education in Sweden

  2006.

  Open access
 • Wickström, Johan

  Mångfaldsmedveten pedagogik för universitetslärare

  2011.

  Open access
 • Hössjer, Amelie; Magnusson, Maria; Reinholdsson, Peter

  Pedagogiska utmaningar i en dynamisk samtid: Universitetspedagogisk utvecklingskonferens 12 oktober 2017

  2018.

  Open access
 • Gärdebo, Johan; Wiggberg, Mattias

  Students, the university´s unspent resource: Revolutionising higher education through active student participation

  2012.

  Open access
 • Reinholdsson, Peter

  Train with Care!: On Developing a Supervisor Training Programme and Strategies for Managing Supervisory Issues

  2004.

  Open access
 • Henriksson, Ann-Sofie

  Undervisa tillgängligt!: Pedagogiska verktyg för likabehandling av studenter med funktionshinder

  2003.

  Open access
 • Gunnlaugsson, Geir

  Universitetspedagogisk utveckling och kvalitet - i praktiken!: Universitetspedagogisk utvecklingskonferens 6 oktober 2011

  2012.

  Open access
 • Lagerqvist, Christopher

  Vad är "högre" i den högre utbildningen?: Om den högre utbildningens kvalitativa mervärde inom historieämnet vid University of Oxford och Uppsala universitet

  2010.

  Open access