Geocentrum

Vid Geocentrum finns Institutionen för Geovetenskaper

Geocentrum

Universitetet har öppnat för undervisning på plats och inga begränsningar finns i antal besökare och sittplatser.
Situationen kan dock förändras så det är viktigt att ta del av uppsatta anslag.
Se aktuell information på https://www.teknat.uu.se/utbildning/student/corona-info/

Mer om verksamheten vid Geocentrum kan du läsa på www.geo.uu.se.

Geobiblioteket finns på entréplan, gå till höger när du kommit in i entréhallen. Besök gärna Geobibliotekets webb.

Hassans hörna Geo finns i entréhallen och serverar fika och har enklare förtäring till försäljning. Besök www.hassansebc.se för mer information.

Föreläsningssalar

Vid Geocentrum finns en föreläsningssal och två större lärosalar.
I anslutning till entréhallen:
Axel Hambergsalen (karta) - 120 sittplatser och är utrustad för videokonferens.
Norrland I och Norrland II (karta) - kan kombineras så att det finns totalt 80 platser.

Småland ligger på plan 2 och har 54 platser. Vid Geocentrum finns ytterligare lärosalar med 12-24 platser samt datorsalar och labbsalar.

För studenter

Studenter kan hämta sitt campuskort i receptionen på EBC. Information om hur du beställer ditt campuskort hittar du på uu.se/student/regler-och-rattigheter/campuskort  
Du väljer själv PIN-kod och laddar upp foto i serviceportalen, du får därefter ett mail när ditt kort är klart för utskrift. Vid utskrift av Campuskort ska du uppvisa giltligt ID/pass.

Studieplatser finns i CM-korridoren. I korridoren finns två pentryn med mikrovågsugnar.

Senast uppdaterad: 2021-10-26