Geocentrum

Vid Geocentrum finns Institutionen för Geovetenskaper

Geocentrum

På grund av Corona så vill vi att så få som möjligt vistas vid Geocentrum. Vi ber studenter att följa de regler som är uppsatta och företrädesvis studera hemma, eller om det inte går, vid eget campus. Se aktuell information på Intendenturens startsida.

Mer om verksamheten vid Geocentrum kan du läsa på www.geo.uu.se.

Geobiblioteket finns på entréplan, gå till höger när du kommit in i entréhallen. Besök gärna Geobibliotekets webb.

Hassans hörna Geo finns i entréhallen och serverar fika och har enklare förtäring till försäljning. Besök www.hassansebc.se för mer information.

Föreläsningssalar

Antalet platser är begränsade på grund av Coronaviruset.

Vid Geocentrum finns en föreläsningssal och två större lärosalar. I anslutning till entréhallen finns:
Axel Hambergsalen som har 120 sittplatser och är utrustad för videokonferens.
Norrland I och Norrland II som kan kombineras så att det finns totalt 80 platser.

Småland ligger på plan 2 och har 54 platser. Vid Geocentrum finns ytterligare lärosalar med 12-24 platser samt datorsalar och labbsalar.

Parkering

Det finns ett fåtal platser på framsidan av Geocentrum. Däremot finns en stor parkering på baksidan av Geocentrum med infart från Von Kraemers allé. Med giltigt passerkort kan du i parkeringsautomaten få taxa 2.

För studenter

Studieplatser finns i CM-korridoren. I korridoren finns två pentryn med mikrovågsugnar.

Senast uppdaterad: 2021-05-19