Geocentrum

Vid Geocentrum finns Institutionen för Geovetenskaper

Geocentrum

På grund av Corona så vill vi att så få som möjligt vistas vid Geocentrum. Vi ber studenter att följa de regler som är uppsatta och företrädesvis studera hemma, eller om det inte går, vid eget campus. Se aktuell information på Intendenturens startsida.

Mer om verksamheten vid Geocentrum kan du läsa på www.geo.uu.se.

Geobiblioteket finns på entréplan, gå till höger när du kommit in i entréhallen. Besök gärna Geobibliotekets webb.

Hassans hörna Geo finns i entréhallen och serverar fika och har enklare förtäring till försäljning. Besök www.hassansebc.se för mer information.

Föreläsningssalar

Antalet platser är begränsade på grund av Coronaviruset.

Vid Geocentrum finns en föreläsningssal och två större lärosalar. I anslutning till entréhallen finns:
Axel Hambergsalen som har 120 sittplatser och är utrustad för videokonferens.
Norrland I och Norrland II som kan kombineras så att det finns totalt 80 platser.

Småland ligger på plan 2 och har 54 platser. Vid Geocentrum finns ytterligare lärosalar med 12-24 platser samt datorsalar och labbsalar.

För studenter

Studenter kan hämta sitt campuskort i receptionen på EBC. Information om hur du beställer ditt campuskort hittar du på uu.se/student/regler-och-rattigheter/campuskort  
Du väljer själv PIN-kod och laddar upp foto i serviceportalen, du får därefter ett mail när ditt kort är klart för utskrift. Vid utskrift av Campuskort ska du uppvisa giltligt ID/pass.

Studieplatser finns i CM-korridoren. I korridoren finns två pentryn med mikrovågsugnar.

Senast uppdaterad: 2021-08-24