Svenska träd och buskar

Målgrupp: Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet

Ämneskategori: Biologi, Naturvetenskap

Arrangör: Linneanska trädgårdarna

Teman: Hållbar utveckling

Längs stigarna runt Linneanum och i barockträdgården finns informationsskyltar om våra svenska träd. Där kan du lära er mer om de vanligaste svenska träden och buskarna, hur du känner igen dem och vad de används till.

I Botaniska trädgården finns de flesta av våra svenska träd och buskar planterade. Ladda ner en karta för att hitta dem och lära dig och din klass mer om till exempel bok, gran, ek, al och oxel.

 

Plats: Botaniska trädgården, Villavägen 6

Tidsåtgång: 1-2 timmar

Lämplig ålder: årskurs 6-9

Hitta hit: Stadsbussar (linje 1, 2 , 7, 11 och 12) stannar direkt utanför trädgården vid hållplatserna Blåsenhus, Evolutionsmuseet eller Segerstedthuset.

Mer information: http://botan.uu.se/skola-och-forskola/