Bioresurs - Genetik och Bioinformatik

Målgrupp: Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Ämneskategori: Biologi, Naturvetenskap, Teknik

Arrangör: Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Målet för Bioresurs är att bidra till att lärare i förskola och skola får en höjd kompetens och ökat intresse för biologi och bioteknik. Här finns ämnesresurser och länkar till litteratur som kan inspirera dig som lärare, samt tips på var du kan köpa in material som kan behövas i undervisningen.

Forskning och utveckling i den moderna biologin går i snabb takt och för att kunna hänga med i mediarapportering och kunna ta ställning i frågor som handlar om genetik och genteknik, är det viktigt att elever dels får en grundförståelse för genetiken samtidigt en inblick i vad som är möjligt inom området och samtidigt vilka risker det för med sig. Genetiken delas traditionellt upp i två områden, den molekylära genetiken och den klassiska genetiken. Här hittar du övningar från dessa två områden samt laborationer och tillämpningar av genetik.

Dagens forskning inom genetik innebär att stora mängder genetisk data lagras. Dessa databaser är fritt tillgängliga och här presenteras ett stort antal övningar i Bioinformatik som kan göras utifrån flertalet olika databaser.

Till resurssidan

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.