Bioresurs - Temaområden för förskola och grundskola F-6

Målgrupp: Förskola, Lågstadiet

Ämneskategori: Biologi, Naturvetenskap, Idrott och hälsa

Arrangör: Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Målet för Bioresurs är att bidra till att lärare i förskola och skola får en höjd kompetens och ökat intresse för biologi och bioteknik. Här finns ämnesresurser och länkar till litteratur som kan inspirera dig som lärare, samt tips på var du kan köpa in material som kan behövas i undervisningen.

Hej och välkommen till en sida som har som syfte att vara ett stöd till dig som pedagog i förskola, fritidshem och i grundskolans tidiga år.

De teman och arbetsområden som du möter på de här sidorna ger förslag på hur man kan jobba med framförallt biologi. Du behöver inte vara specialist för att ta dig an ett område. Ett syfte är att dessa teman och arbetsområden även ska passa dem som känner sig en aning osäkra på naturvetenskap och NO-ämnen. Du kan självklart plocka de delar och övningar som passar just din barn/elev-grupp och ditt sätt att undervisa. Vi hoppas att du kommer att ha användning av detta material.

Till resurssidan

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.