Bioresurs - Evolution

Målgrupp: Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Ämneskategori: Biologi, Naturvetenskap

Arrangör: Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Målet för Bioresurs är att bidra till att lärare i förskola och skola får en höjd kompetens och ökat intresse för biologi och bioteknik. Här finns ämnesresurser och länkar till litteratur som kan inspirera dig som lärare, samt tips på var du kan köpa in material som kan behövas i undervisningen.

Människor har i alla tider ställt frågor om jordens och de levande organismernas ursprung. Hur bildades universum och vår jord? Hur uppstod livet? Hur har jorden och de levande organismerna förändrats? Vilka var de första människorna, när och var levde de? Vad händer i framtiden? Frågorna har många dimensioner som bottnar i olika vetenskapsområden, men även om de naturvetenskapliga svaren är ofullständiga så läggs den ena pusselbiten till den andra och ett spännande nytt landskap växer fram.

Här finns övningar som är uppdelade i delar av evolutionen och för olika åldrar.

Till resurssidan

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.