Bioresurs - Bioteknik

Målgrupp: Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Ämneskategori: Biologi, Naturvetenskap, Teknik

Arrangör: Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Målet för Bioresurs är att bidra till att lärare i förskola och skola får en höjd kompetens och ökat intresse för biologi och bioteknik. Här finns ämnesresurser och länkar till litteratur som kan inspirera dig som lärare, samt tips på var du kan köpa in material som kan behövas i undervisningen.

Allt liv består av celler och oavsett om det är en encellig eller en flercellig organism måste cellen kunna utföra en rad grundläggande processer för att fungera. För de yngre eleverna kan cellbiologi handla om att lära sig några av cellens olika delar och att jämföra olika celltyper från människan eller jämföra celler från olika organismer, t ex växtceller och djurceller. För de äldre eleverna blir det viktigt att förstå cellens mer komplexa funktioner och samspel med andra celler för att t ex förstå metabola processer, proteinsyntes, signaler inom och mellan celler eller sjukdomar som kan uppstå när funktioner i cellen inte fungerar som det ska.

Att jämföra olika celltyper är också ett bra utgångsläge för att prata om livets uppkomst och utveckling. Olika sorters celler kan också ligga till grund för förståelsen för livets uppdelning i form av de tre domänerna, arkéer, bakterier och eukaryoter. På högstadiet och gymnasiet ska eleverna även lära sig grunderna i mikrobiologi och få en förståelse för bl a smittspridning, infektioner och antibiotikaresistens.

Med en grundförståelse för hur en cell fungerar blir det lättare att sätta sig in i hur denna kunskap kan utnyttjas i biotekniken. Bioteknik är ett sätt att tekniskt utnyttja cellen eller cellens beståndsdelar för flertalet av områden inom hälso- och sjukvård, brottsutredningar, livsmedelsproduktion mm. Det är en viktig del i vårt samhälle, fakta och diskussioner om bioteknik hjälper eleverna att ta ställning i viktigt frågor och debatter i media. Läs om Den moderna biologin, en artikel om forskning i gränslandet mellan biologi, kemi, fysik, matematik, teknik, medicin och data.

Här hittar du laborationer och övningar av olika slag som handlar om cellens uppbyggnad eller funktioner, samt om de minsta organismerna där det finns laborationer på bl a jäst, bakterier och arkéer. Många av laborationerna och övningarna har använts i samband med Bioresursdagar och presenteras därför i ett sammanhang.

 

Till resurssidan

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.