Claes Nilholm bloggar om forskning om pedagogik och specialpedagogik

Målgrupp: Förskola, Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Vuxenutbildning

Arrangör: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Teman: Specialpedagogik och inkludering , Värdegrundsarbete

Claes Nilholm är professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala Universitet. Han bloggar om forskning om pedagogik och specialpedagogik, men tar också upp frågor om relationen mellan forskning och praktik och ibland också skolpolitiska frågor.

Till bloggen