Forskningscirklar - skola och lärosäte i nära samverkan

Målgrupp: Lågstadiet, Förskola, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Arrangör: Forum för samverkan

Forskningscirkeln är en form för lärande på en praktiknära nivå där en grupp deltagare, t.ex. lärare eller skolledare, själva formulerar ett problem utifrån utmaningar som de möter i sin vardag. Detta beforskas sedan med hjälp av en forskare från universitetet.

Utgångspunkten för forskningscirkeln är att en pågående dialog mellan forskare och yrkesverksamma kan lägga grunden för utveckling av den egna praktiken - hos båda parter. Metoden har praktiserats på olika håll i Sverige och inom olika ämnesområden. 

På FoSam:s webbplats får du en introduktion till forskningscirkeln som samverkansform. Här kan du läsa om FoSam:s genomförda och pågående forskningscirklar, eller fördjupa dig ytterligare genom våra många litteraturtips. Kontakta oss om du befinner dig i skolans verksamhet och är intresserad av att initiera eller delta i en forskningscirkel. Likaså så om du är forskare och vill arbeta i nära samverkan med skolans profession.