Webbkurs om våld

Målgrupp: Förskola, Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Vuxenutbildning

Ämneskategori: Samhällsvetenskap, Idrott och hälsa

Arrangör: Nationellt centrum för kvinnofrid

Teman: Elevhälsa och arbetsmiljö, Genus och jämställdhet, Värdegrundsarbete, Sex- och samlevnadsundervisning

Webbkurs om våld introducerar kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen är webbaserad, kostnadsfri och öppen för alla. Den är utvecklad av Nationellt centrum för kvinnofrid i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelsen.

Webbkurs om våld lämpar sig väl för lärare som i sitt yrke kan möta barn och unga som utsätts för våld eller är vittne till våld i nära relationer. Kursen ger grundläggande kunskaper om våld i nära relationer, den tar upp sådant som våldets uttryck och konsekvenser. 

Kursen tar mellan två och fyra timmar och den går att göra enskilt eller i grupp. Den nås enkelt via webben webbkursomvåld.se 

Läs mer på

nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-moter-valdsutsatta/webbkurs-om-vald/