Introduktionsdagar om våld i nära relationer

Målgrupp: Förskola, Lågstadiet, Högstadiet, Mellanstadiet, Gymnasiet, Vuxenutbildning

Ämneskategori: Samhällsvetenskap, Idrott och hälsa

Arrangör: Nationellt centrum för kvinnofrid

Teman: Elevhälsa och arbetsmiljö, Genus och jämställdhet, Sex- och samlevnadsundervisning, Värdegrundsarbete

Varje år i januari arrangerar Nationellt centrum för kvinnofrid tre dagar med föreläsningar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. De tre "Introduktionsdagar för yrkesverksamma" är öppna för alla.

Introduktionsdagarna hålls varje år i januari och ger en grundläggande introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. De arrangeras i Uppsala och antalet deltagare brukar vara omkring 200 stycken. 

Anmälan krävs till Introduktionsdagarna (antalet platser är begränsade), det görs via webben: nck.uu.se/utbildning/introduktionsdagar-for-yrkesverksamma/