Kvinnofridslinjen

Målgrupp: Förskola, Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Vuxenutbildning

Ämneskategori: Samhällsvetenskap, Idrott och hälsa

Arrangör: Nationellt centrum för kvinnofrid

Teman: Elevhälsa och arbetsmiljö, Genus och jämställdhet, Sex- och samlevnadsundervisning, Värdegrundsarbete

Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen ger stöd till kvinnor som utsätts för våld. Men även yrkesverksamma kan ringa för att få råd och stöd. Kostnadsfritt informationsmaterial om Kvinnofridslinjen beställs via webben.

Nationellt centrum för kvinnofrid driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen på regeringens uppdrag. Lärare kan i sitt yrke ringa till stödtelefonen för att få råd och stöd i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Skolor, kommuner, hälso- och sjukvård och andra myndigheter sprider informationsmaterial om Kvinnofridslinjen genom att beställa materialet kostnadsfritt via webbplatsen kvinnofridslinjen.se 

På webbplatsen finns även information om kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer: för den som är utsatt, för dig som är yrkesverksam och för dig som är anhörig. 

Läs mer om Kvinnofridslinjen 

nck.uu.se/kvinnofridslinjen/