God inkluderande lärmiljö - rapport från en forskningscirkel

Målgrupp: Förskola, Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Vuxenutbildning

Arrangör: Forum för samverkan

Teman: Elevhälsa och arbetsmiljö, Ledarskap i klassrummet, Värdegrundsarbete, Specialpedagogik och inkludering , Organisation och ledarskap

Sigtuna kommun vände sig till Forum för samverkan för att få ett vetenskapligt perspektiv på frågan om vad en inkluderande lärmiljö egentligen är. Så inleddes forskningscirkeln God, inkluderande lärmiljö.

De flesta är överens om att alla barn i skolan och förskolan har rätt att känna sig inkluderade. Men exakt vad begreppet inkludering står för och hur man får syn på en lärmiljö som lever upp till det så ofta predikade idealet, är svårare att svara på. Sigtuna kommun vände sig till Forum för samverkan för att få ett vetenskapligt perspektiv på frågan. Så inleddes forskningscirkeln God, inkluderande lärmiljö.

Ta del av resultatet i form av filmer, rapport och artikel