Bettys hage - en pod om skola och vetenskap. Avsnitt 1: Särskilt begåvade elever

Målgrupp: Förskola, Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet, Gymnasiet, Vuxenutbildning

Arrangör: Forum för samverkan

Teman: Elevhälsa och arbetsmiljö, Specialpedagogik och inkludering

Bettys hage är Forum för samverkans podcast om skola och vetenskap. Här undersöker vi skolans och förskolans frågor, fenomen och dilemman ur såväl forskarens som lärarens perspektiv. Premiäravsnittet handlar om särskilt begåvade elever.

Podden har fått namn efter Betty Petterson, den första kvinnan i Sverige som tog studentexamen, eller som det hette på Bettys tid - mogenhetsexamen. Efter studier på Uppsala universitet skaffade hon sig dessutom en akademisk examen, och blev sen den första svenska kvinnan att anställas som läroverkslärare. En prestation värd evig ära och berömmelse - och varför inte en egen podcast. 

Det första avsnittet av Bettys hage handlar om särskilt begåvade elever. Sverige har, efter att länge ha släntrat efter på området, tagit stora kliv framåt när det gäller kunskap om den här kategorin av barn och unga. I avsnittet intervjuas Marie Jonsson, lärare i Enköpings kommun med specialisering inom särskild begåvning, och Caroline Sims, forskare vid Uppsala universitet med samma inriktning. Avsnittet hittar du på Forum för samverkans webbplats