Fokus på forskning om barn och funktionshinder

Målgrupp: Förskola, Lågstadiet, Mellanstadiet, Högstadiet

Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder

Teman: Specialpedagogik och inkludering , Språkutvecklande arbetssätt

Datum och tid: 19 november 2019, kl 10.00 – 15.00

Lyssna på korta forskningspresentationer, ställ frågor, knyt kontakter.

Målgrupp: Alla med intresse för forskning om barn och funktionshinder (praktiker, brukare/anhöriga, forskare) från t ex skola, socialtjänst, habilitering.

Program: https://cff.uu.se/fokus-pa-forskning-om-barn-och-funktionshinder-/

Anmälan: http://doit.medfarm.uu.se/kurt14557