Bettys hage #3 - Den forskningslitterate läraren

Målgrupp: Förskola, Lågstadiet, Gymnasiet, Vuxenutbildning, Högstadiet, Mellanstadiet

Arrangör: Forum för samverkan

Bettys hage är Forum för samverkans podcast om skola och vetenskap. Här undersöker vi skolans och förskolans frågor, fenomen och dilemman ur såväl forskarens som lärarens perspektiv. Avsnitt 3 handlar om forskningslitteracitet - förmågan att förstå, använda och värdera forskning.

Avsnitt 3: Den forskningslitterate läraren

En viktig förutsättning för att lagen om en skola på vetenskaplig grund ska bli mer än en juridisk abstraktion, är att lärare och skolledare har förmågan att förstå, använda och kritiskt läsa forskning. Denna förmåga kan sammanfattas med begreppet forskningslitteracitet. I det här avsnittet av Bettys hage tittar vi närmare på vad forskningslitteracitet är och hur den kan bana väg för ny kunskap, stärkt självförtroende och en större professionell medvetenhet hos skolans verksamma. Till vår hjälp har vi Lars Olsson, föreståndare på Forum för samverkan och Laila Riesten, lärare i matematik på Enköpings kommun tillika doktorand i matematikdidaktik. 

Avsnittet hittar du på Forum för samverkans webbplats

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.