Implementering av lärande för hållbar utveckling i gymnasiet

Målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet

Ämneskategori: Samhällsvetenskap, Historia, Matematik, Geografi, Svenska, Biologi, Naturvetenskap, Kemi, Engelska

Arrangör: Forum för samverkan

Teman: Hållbar utveckling, Värdegrundsarbete

Alla gymnasieskolor i Uppsala kommun har deltagit i denna forskningscirkel, som resulterat i en mer medveten undervisning i hållbar utveckling på de medverkande skolorna. Några har genomfört så kallade change projects – projekt med syfte att utveckla specifika hållbarhetskompetenser hos eleverna.

Forskningscirkeln Implementering av Lärande för Hållbar utveckling i Uppsalas gymnasieskolor inleddes vårterminen 2017 och är ett samverkansprojekt mellan Uppsala kommuns gymnasieskolor och Forum för samverkan. Konferensen AIMday Livslångt lärande blev den formella startpunkten för samarbetet. I bakgrunden fanns en frustration hos lärare över att implementeringen av Lärande för hållbar utveckling (LHU) går långsamt i våra skolor, och att okunskapen om de Globala Målen i AGENDA 2030 fortfarande är stor. 

Nio lärare med olika ämnesinriktningar har deltagit i forskningscirkeln, som letts av Siw-Inger Halling, lektor på Rosendalsgymnasiet och Petra Hansson, lektor i didaktik på SWEDESD. Målsättningen har varit att ge lärarna ökad kunskap om hållbarhetsfrågor som undervisningsinnehåll, samt den didaktiska kompetens som behövs för att kunna genomföra så kallade change projects tillsammans med eleverna. 

Totalt sex projekt har genomförts: Internationella vattenkonflikter – hur löser man dem? (Katedralskolan), Hållbar utveckling och genteknik (Uppsala yrkesgymnasium), Temadag om hållbarhetsmålen (Fyrisskolan), Rent vatten i Uppsala och världen (Lundellska skolan och Uppsala yrkesgymnasium) samt Global livsmedelsförsörjning och jordbruk i världen (Rosendalsgymnasiet).

Ta del av arbetet i och resultatet av forskningscirkeln.

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.