Rapport från forskningscirkeln "Det pedagogiska ledarskapets praktiker"

Målgrupp: Lågstadiet, Högstadiet, Mellanstadiet, Vuxenutbildning, Särskola, Förskola, Gymnasiet

Arrangör: Forum för samverkan

Teman: Organisation och ledarskap

I denna forskningscirkel har Håbo kommuns skolledare utforskat sitt eget pedagogiska ledarskap. Sitt görande och sägande på jobbet, sina professionella relationer, och alla de små och stora omständigheter som definierar vad det är att leda skolverksamhet.

Ta del av forskningscirkeln på Forum för samverkans webbplats

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.