Bettys hage #5 - Lärarens persona

Målgrupp: Förskola, Högstadiet, Gymnasiet, Mellanstadiet, Lågstadiet, Vuxenutbildning, Särskola

Arrangör: Forum för samverkan

Teman: Ledarskap i klassrummet

Bettys hage är Forum för samverkans podcast om skola och vetenskap. Här undersöker vi skolans och förskolans frågor, fenomen och dilemman ur såväl forskarens som lärarens perspektiv. I avsnitt 5 hör vi ett panelsamtal om lärarens persona.

En lärares vardag präglas av ett ständigt bollande med olika uppgifter. Lärare undervisar, ägnar sig åt elevvård, deltar i skolutveckling och är dessutom privatpersoner och samhällsmedborgare. Lärarens yrkesidentitet är komplex och något som mejslas ut under såväl utbildningen som i det pågående yrkesutövandet.

Ett begrepp som är besläktat med denna diskussion om yrkesroll är Carl Jungs begrepp persona och hans idéer om hur vi bär en ”mask”. En persona är en roll att inta, till exempel en yrkesroll, som rymmer flera olika dimensioner i relation till våra egna och andras föreställningar om den vi förväntas vara. Begreppet lärarpersona kan vara en ingång till att förstå yrkesidentitet för såväl våra lärarstudenter som verksamma lärare. Med hjälp av det kan vi dels belysa den process som en yrkesidentitet utvecklas genom, dels belysa faktorer som både begränsar och hjälper oss att erövra en hållbar yrkesidentitet.

Hur kan lärarens yrkesroll utformas i relation till vår komplexa identitet, i vilken vårt kön, ålder, etnicitet, social bakgrund, sexualitet och funktionalitet kan få betydelse? Hur påverkar platsen och människorna som befinner sig däri det beteende som persona förväntas utföra i en viss situation? Vilka möjliga positioneringar som professionell yrkesutövare och samhällsmedborgare kan jag som lärare behöva förhandla kring?

I detta avsnitt av Bettys hage möts tre lärare - alla alumner vid Uppsala universitet - i ett samtal om olika aspekter av lärarpersona utifrån deras egna erfarenheter som lärare och pedagoger. Avsnittet är ca 45 minuter långt.

Lyssna på avsnittet på Forum för samverkans webbsida.

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.