Forskningsseminarium om TAL – Muntlig språkfärdighet i främmande språk

Målgrupp: Högstadiet, Gymnasiet

Ämneskategori: Engelska, Spanska, Tyska, Franska, Ryska

Arrangör: Uppsala universitet

Datum och tid: 24 september 2021, kl 13.00 – 17.00

Forskare och lärare i moderna språk i Uppsala är varmt välkomna till ett forskningsseminarium om TAL-projektet, ett forskningsprojekt om muntlig språkfärdighet i främmande språk med inriktning mot lärande, undervisning och bedömning i svensk skola.

Seminariet anordnas av Nätverket språk & lärande och äger rum digitalt via Zoom. Ingen särskild anmälan behövs, gå in via länken https://uu-se.zoom.us/j/66482427947

Program

13.00 - 13.15
- Introduktion
- TAL-projektet (Jonas Granfeldt)

13.15 - 14.15
- Lärares uppfattningar om ämnet Moderna språk (Gudrun Erickson, Camilla Bardel)
Här presenteras och diskuteras TAL-projektets lärarenkät, med 315 svar från 186 skolor. Fokusområden är, förutom lärares bakgrund och arbete, synpunkter på lärande och undervisning, bedömning och betygsättning samt ramfaktorer och syn på profession.

14.15 - 14.30 PAUS

14.30 – 15:30
- Elevers uppfattningar om ämnet Moderna språk
(Susan Sayehli, Rakel Österberg)
TAL-projektets elevenkät (120 svar från 15 skolor) presenteras med exempel på elevernas uppfattningar kring val av språk samt lektionsinnehåll.  Motivation och affektiva variabler har analyserats i förhållande till kön och språk. Resultaten sätts i relation till tidigare studier.

15.30 - 15.40 PAUS

15.40 - 16.40
- Att tala och samtala på franska, spanska och tyska: elevers resultat (Jonas Granfeldt, Gudrun Erickson)
I denna presentation beskrivs och diskuteras den muntliga delen av TAL-projektet, i vilken 120 elever i franska, spanska och tyska deltog. Uppgiften, datainsamlingen, bedömningen och resultaten kommenteras, liksom elevernas synpunkter på uppgiften och sina prestationer.

16.40 - 17.00
Avslutande gemensam diskussion

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.