Ditt stöd kan göra skillnad!

Uppsala universitets övergripande mål är att genom forskning och utbildning vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld. Ambitionen är att utveckla nya kunskapsområden genom gränsöverskridande samarbeten och att bidra till hållbara lösningar på samhällets utmaningar. Uppsala universitet är framgångsrikt när det gäller att i nationell och internationell konkurrens attrahera forskningsfinansiering. Men för att kunna utnyttja vår fulla potential och nå våra högt uppsatta mål krävs ytterligare resurser. Ditt stöd kan göra skillnad! Med fler långsiktiga och oberoende finansieringskällor kan vi utveckla vårt universitets självständighet och förnyelseförmåga och ytterligare stärka vårt bidrag till en bättre värld.

Rektor Eva Åkesson

Dekorativ bild: Rektor Eva Åkesson

Stöd forskning, utbildning och kultur

De globala samhällsutmaningarna är många. Det handlar om miljö och hållbar utveckling, liv och hälsa, samhälle och kultur, säkerhet och fred, teknisk utveckling och innovationer. Med utmaningsdriven forskning och samhällsperspektiv kan universitetet bidra till en lösning. Det finns många möjligheter för dig som vill stödja Uppsala universitet. Var med och hjälp oss att göra skillnad!

Läs om några av våra utmaningar inom forskning, utbildning och kultur.