Alumnföreningar och internationella chapters

Vid Uppsala universitet finns en stor mängd alumnföreningar knutna till olika ämnen eller institutioner. Alumnföreningarna ordnar regelbundet alumndagar och återträffar i Sverige och utomlands samt fester, mentorprogram och fortbildning - bland annat.

Tre skrattande studenter

Genom att bli medlem i en alumnförening behåller du kontakten med din utbildning och dina studiekamrater från uppsalatiden. Du får information om utvecklingen inom ditt område och har möjlighet att delta i föreningens evenemang. Du kan gå mer i flera föreningar, allt du behöver göra är att logga in i alumnnätverket och lägga till medlemskap i de föreningar du vill gå med i. 

Logga in i alumnnätverket

Nationella alumnföreningar

Nedan hittar du de nationella alumnföreningarna som finns i nätverket idag.

Humaniora och samhällsvetenskap

Teknik och naturvetenskap

Fakulteten för teknik och naturvetenskap bedriver viss alumnverksamhet utöver föreningarnas verksamhet.

Medicin och farmaci

Universitetsövergripande

  • Uppsala universitets Campus Gotland Alumnförening

Senast uppdaterad: 2021-12-06