Föreningar inom Humaniora och samhällsvetenskap

De föreningar med beskrivningar på svenska kommunicerar med sina medlemar på svenska, och de med beskrivningar på engelska kommunicerar med sina medlemar på engelska. 

Alumnföreningen för politicesstuderande i Uppsala
Riktar sig till alumner som tagit en politices kandidat- master- eller magisterexamen vid Uppsala universitet. Verksamheten syftar till att främja kontakten alumner emellan samt stärka kontakten mellan alumner och studenter. Läs mer på föreningens hemsida

Alumnicus
Ett nätverk för personalvetare från Uppsala universitet med syfte att professionalisera yrkesområdet, skapa en web-mötesplats för medlemmar, verka för fortbildning vid universitetet samt vara till inspiration och nöje för medlemmarna. Läs mer på föreningens hemsida

EDU alumn
EDU alumn - för alumner som har en examen från något av Uppsala universitets lärarprogram eller läser på lärarprogrammets sista termin. Nätverkets målsättning är att bidra till inspiration, nätverkande och professionsbyggande för lärarutbildade. Läs mer på föreningens hemsida

FEK Alumni
Föreningen för före detta studenter vid Företagsekonomiska institutionen. Syftet med föreningen är att främja kontakter mellan tidigare studenter, nuvarande studenter och lärare/forskare vid Företagsekonomiska institutionen. Läs mer på föreningens hemsida

IM Alumn
Föreningen för alla som är eller har varit studenter, jobbar eller har jobbat på institutionen för informatik och media. Föreningen är även öppen för alumner som studerade eller jobbade på institutionen tidigare då institutionen hade andra namn som exempelvis informationsvetenskap, ADB och datalogi, informationsbehandling och sociologiska institutionen. Läs mer på föreningens hemsida

Master Programme in Religion in Peace and Conflict alumni
The alumni association is open to all former and current students of the master's degree program in Religion in Peace and Conflict. The association aims to promote contact between students and to forge links between current and former students. Read more on the association's website

MR Alumni
Förening för alumner från Mastersprogrammet i mänskliga rättigheter. Syftet med föreningen är att stärka samarbete och erfarenhetsutbyte mellan nuvarande studenter, alumner och lärare vid programmet. Läs mer på föreningens hemsida

Psykologialumnerna
Psykologialumnerna är en förening som syftar till att vara en mötesplats för nuvarande och tidigare studenter samt anställda vid institutionen för psykologi. Läs mer på föreningens hemsida.

The DPCR Alumni Association
The association works to maintain contact between former students and the Department of Peace and Conflict Research, and provide fora through which alumni from various classes can interact. Membership is free of charge and open to all current and former students as well as to employees of the department. Read more on the assiciation's website.

The DPCR-ITP Alumni Network
This is an Alumni Network for the participants of International Training Programmes (ITPs) organized by the Department of Peace and Conflict Research. The aim of the Network is strengthening and fostering the contacts and network within the field of peace and conflict between former and current ITP’s of the Department. Read more on the association's website.

The Hugo Valentin Centre Alumni Network
Read more on the association's website

UU Languages Alumni
Nätverket för Uppsala universitets avgångna språkstudenter, till för alumner från Språkvetenskapliga fakulteten som vill nätverka, inspireras och stärka sin profession. Läs mer på föreningens hemsida

Alumnistiftelsen Uppsalajuristerna
Alumnistiftelsen verkar för att främja kontakterna mellan Juridiska fakulteten, dess studenter och Juridicums yrkesverksamma alumner. Alumnidagen, Mentorskapsprojektet och Alumnistiftelsens Pris för Bästa Examensarbete är exempel på verksamhetens aktiviteter. Läs mer på föreningens hemsida

Senast uppdaterad: 2022-02-07