Föreningar inom Teknik och naturvetenskap

Fakulteten för teknik och naturvetenskap bedriver viss alumnverksamhet utöver föreningarnas verksamhet.

AlumniX
För alumner med en examen från civilingenjörsprogrammen Molekylär bioteknik och Bioinformatik vid Uppsala universitet. Medlemmarna träffas flera gånger per år för att tipsa varandra om jobb och kontakter. Eller bara för att umgås. Läs mer på föreningens hemsida.

STS alumnförening
En förening och ett nätverk för tidigare studenter på Civilingenjörsprogrammet System i Teknik och Samhälle. Läs mer på föreningens hemsida.

Sustainable Destination Development Alumni Association
Föreningen för alumner från Mastersprogrammet i hållbar destinationsutveckling (SDD) med syfte att stärka länken mellan tidigare och nuvarande studenter, universitetet och aktörer inom hållbar destinationsutveckling. Minimikravet för att bli medlem i föreningen är 30 hp i SDD programmet. Läs mer på föreningens hemsida.

Uppsala teknolog- och naturvetaralumner (UTNA)
Riktar sig till alumner som studerat vid TekNat fakulteten. UTNA verkar för att TekNat-alumner ska kunna nätverka med varandra, främst genom olika sociala aktiviteter där fokus är ”av alumner, för alumner. Läs mer på föreningens hemsida.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår
Läs mer på föreningens hemsida.

Senast uppdaterad: 2022-01-28