Årets alumn-föreläsning 11 mars 2021

Varmt välkomna till utdelningen av utmärkelsen Årets alumn 2020 med efterföljande föreläsning av Jamie LeSueur med titeln Humanitarian Emergency Operations: Leadership Lessons from the DR Congo Ebola Response and Other Crises. Evenemanget börjar kl 18.00.

Varje år delar Uppsala universitet ut utmärkelsen Årets alumn till en alumn som gjort framstående insatser inom sin karriär eller på annat sätt utmärkt sig med en gärning som Uppsala universitet bedömer värd att uppmärksamma.

Utmärkelsen Årets alumn 2020 tilldelas Jamie LeSueur, global chef för katastrofinsatser för den Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, IFRC. 

Jamie LeSueur har en filosofie magisterexamen från Uppsala universitet med freds- och konfliktkunskap som huvudämne. Under sin tid som student, 2013 - 2015, var han även stipendiat vid Uppsala Rotary Peace Center vid institutionen för freds- och konfliktforskning.  

Ur motiveringen:
Med sitt djupa engagemang för människor i katastrofdrabbade områden och sin hängivenhet till arbetet med humanitära hjälp- och katastrofinsatser är Jamie LeSueur en viktig inspirationskälla och en utomordentlig förebild för universitetets studenter.

Nominera Årets alumn 2021

Nomineringar kan lämnas av alla med anknytning till Uppsala universitet; studenter, anställda, alumner och vänner.

Nomineringsperioden för Årets alumn 2021 är öppen till 2 maj.

Nominera till Årets alumn

Uppsala universitets alumnnätverk

Uppsala universitets alumnnätverk är ett globalt nätverk för alla tidigare studenter och medarbetare vid Uppsala universitet. Över 27 000 alumner i fler än 130 länder runt om i världen har redan valt att bli medlemmar i nätverket.

Bli medlem!

Mer om alumnnätverket

Senast uppdaterad: 2021-03-11