Regler för utmärkelsen Årets alumn

Vem kan nominera?

Nomineringar kan lämnas av alla med anknytning till Uppsala universitet; studenter, anställda, alumner och vänner.

Vem kan få utmärkelsen?

Följande kriterier ska ligga till grund för nomineringen:

 • Alumnen ska vara en god förebild för dagens och framtidens studenter. 
 • Alumnen ska ha utmärkt sig i sin karriär, gjort en värdefull insats efter sina studier eller något annat som är värt att uppmärksamma. Som en värdefull insats räknas till exempel: forskning och utbildning av högsta kvalitet, en viktig kulturgärning, en aktiv roll i samhället, stimulerat utveckling och innovation eller på annat sätt bidragit till en bättre värld.
 • Alumnen bör ha läst minst fyra terminer vid Uppsala universitet.
 • Meriterande är om alumnen varit väl förankrad i universitetets verksamhet eller i Uppsala universitets studentliv. 

Vem utser Årets alumn?

Beslut om vem som ska tilldelas utmärkelsen fattas av rektor, efter förslag av en beredningsgrupp med följande sammansättning:

 • Prorektor (ordförande)
 • En representant från vartdera vetenskapsområde
 • Kommunikationsdirektören
 • Avdelningschefen för Development Office
 • En representant för Uppsala universitets alumnföreningsnätverk
 • En representant för studentkårerna
 • En representant från Kuratorskonventet
 • En Alumnkoordinator (sekreterare)

När kan jag nominera?

Nomineringsperioden för Årets alumn 2020 är avslutad. 

Frågor?

Kontakta oss om du har frågor om utmärkelsen Årets alumn.