Campuskort

Campuskortet är ett personligt multifunktionskort med foto för inpassering, tillträde till lokaler, utskrifter, som lånekort vid universitetsbiblioteket med mera. Alla som studerar eller arbetar vid universitetet ska ha ett campuskort.

Instruktioner om hur du beställer ditt campuskort skickas till den e-postadress som finns angiven för dig i Ladok. Om du har aktiverat vidarebefordran från din student-e-post till en annan adress, ska meddelandet finnas där. Är du ny student kan du förvänta dig ett mejl som påminner om att du behöver skaffa ett campuskort.

För att kunna genomföra beställningen måste du ha en aktuell registrering och aktiverat ditt användarkonto vid Uppsala universitet.

Du beställer campuskort via en serviceportal som du loggar in på. Du måste först godkänna Uppsala universitets villkor och regler för kortet innan du loggar in på serviceportalen första gången. I och med att du laddar upp fotot godkänner du att Uppsala universitet får använda det, dock enbart till detta ändamål. Via serviceportalen kan du sedan ladda upp ett foto till ditt campuskort, välja PIN-kod och spärra ett borttappat campuskort.

Då du gjort din beställning meddelas du via e-post när du kan hämta ut ditt kort vid receptionen på campus. För att hämta ut ditt campuskort behöver du kunna visa godkänd ID-handling och ha en aktuell kursregistrering.

Ditt kort har en giltighetsmarkering i samband med att det lämnas ut. Du behöver sedan kontinuerligt förse ditt campuskort med en giltighetsmarkering. Det kan du göra via särskild utrustning som finns i närheten av receptionen på ditt campus.

För att campuskortet ska fungera som lånekort på universitetsbiblioteket måste du registrera dig som låntagare.

Distansstudier eller avslutade studier?

Du som läser på distans och vistas i universitetets lokaler endast enstaka dagar, eller som avslutat dina studier, behöver inte kvittera ut något campuskort. Tillhör du någon av dessa kategorier kan du bortse från e-postmeddelanden som skickas ut i ärendet.

Observera att om du vill kunna låna tryckt material på universitetsbiblioteket krävs dock ett campuskort.

Varför ett campuskort?

Universitetets lokaler är inte offentliga, men av praktiska skäl hålls stora delar av dessa öppna under en stor del av dygnet. Riskanalyser har på ett tydligt sätt visat på ett flertal risker kopplade till obehörigt tillträde till universitetets lokaler. Ett kort som visar på att de som vistas i våra lokaler verkligen har behörighet bidrar till ökad trygghet. Flertalet lärosäten i Sverige har campuskort.

Behandling av personuppgifter i passersystemet

Information rörande behandling av personuppgifter i Uppsala universitets säkerhetssystem regleras av EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679. Uppgifter om dig som behandlas är identitetsuppgifter som namn, personnummer, kurs och adress. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter, som vi har registrerat om dig.

Kontakt och support

Kontakta servicefunktionen på ditt campus om du har frågor om kortet.

Vid tekniska problem, kontakta Servicedesk, telefon 018-471 44 00.

Om du tappar bort ditt campuskort ska du spärra det snarast möjligt. Du kan själv spärra ditt kort genom att logga in på ditt användarkonto. Du kan också vända dig till servicefunktionen på ditt campus för att få hjälp med att spärra kortet.

Senast uppdaterad: 2021-04-01