Studentnätet - internetuppkoppling på campus

Uppsala universitets datornät ger dig tillgång till universitetet dygnet runt. För detta behöver du ett studentkonto, en användaridentitet.

Ett studentkonto ger dig bland annat möjlighet att:

  • få studieinformation och kontrollera dina studieresultat
  • använda universitetets trådlösa nätverk
  • komma åt e-böcker, e-tidskrifter, databaser och andra e-resurser som universitetsbiblioteket har avtal med
  • använda egen e-postadress vid universitetet
  • göra inlämningsuppgifter på institutionens datorsystem.

Din institution kan erbjuda ytterligare tjänster där du kan använda din identitet till exempel för särskilda webbresurser eller tillgång till institutionens datorsalar.

Om du inte har ett svenskt personnummer måste du kvittera ut en engångskod för att skapa ett studentkonto. Det kan du göra på någon av följande platser: Engelska parken, BMC, IT-servicedesk på Polacksbacken, centrala studentservice i Uppsala eller på Campus Gotland i Visby. Tag med giltig fotolegitimation. Om du inte kan komma till Uppsala eller Visby skickar du en kopia på ditt pass samt en räkning med namn och adress på som verifierar din adress till helpdesk@uu.se.

Ansök om studentkonto

Med ditt studentkonto har du som är student i Uppsala tillgång till två trådlösa nätverk: Eduroam och UpUnet-S, du som studerar på Campus Gotland har tillgång till Eduroam.

Allmänna regler för användning av användarkonton och datornät.

E-post och e-postkatalog

Med ditt studentkonto får du en personlig e-postadress. Om du redan har en egen e-postadress eftersänder du all e-post från universitetet till den adressen.

Bredbandsanslutning i studentbostäder

Ta kontakt med din hyresvärd för mer information samt villkor för anslutning till det lokala fastighetsnätet.

SUNET

Studentnätet är anslutet till internet via SUNET - universitetens och högskolornas gemensamma organisation och infrastruktur för nationell och internationell datakommunikation.

Senast uppdaterad: 2021-04-29