Allmänna regler för användning av användarkonton och datornät

Nedanstående regler gäller för all användning av användarkonton och datornät vid Uppsala universitet.

Användning av universitetets datornät syftar till att underlätta studier, forskning och utförande av ordinarie arbetsuppgifter. Annan användning kan vara tillåten under förutsättning att den inte inkräktar på ordinarie arbetsuppgifter eller kommer universitetets till skada. För anställda och övriga verksamma svarar prefekt/motsvarande för bedömningen av tillåten användning.

I övrigt gäller att

 • all användning av användarkonton och datornät ska följa Sveriges lagar och förordningar.
 • användarkonton, lösenord och koder är personliga och får endast användas av innehavaren.
 • datorer, mobila enheter och annan utrustning som ansluts till universitetets datornät ska ha relevant skydd såsom antivirus, antispyware och brandvägg.
 • SUNET:s etiska regler reglerar övrig tillåten användning. SUNET fördömer som oetiskt när någon
  • försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det
  • försöker dölja sin användaridentitet
  • försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken
  • uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara)
  • försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen
  • gör intrång i andras privatliv
  • försöker förolämpa eller förnedra andra.

För funktionskonton och tillfälliga konton gäller att en person är ansvarig för kontot. Flera personer kan dock beredas tillgång till kontot.

För allt bruk av universitetets datornät gäller att trafikmetadata sparas för användning vid felsökning eller vid misstanke om brott mot gällande lagar och regler.

Dessa regler baseras på Uppsala universitets Riktlinjer inom IT-området (UFV 2013/907).

Den som överträder, eller misstänks överträda, ovanstående regler kan stängas av från nätet för utredning. Dessutom kan disciplinära eller rättsliga åtgärder komma att vidtas.

Reglerna gäller från 2013-11-20.