Open Access Week: Hackaton: Sätt GaW på kartan!

  • Datum: –18.00
  • Plats: Ekonomikum Digitala bibliotekslabbet, Ekonomikums bibliotek
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Hanna Flyckt
  • Telefon: 018-471 29 19
  • Workshop

Var med och sätt GaW på kartan! På detta hackaton ses vi och berikar den historiska databasen Gender and Work med GIS-data. Kaffe, mikropizza och forskning – kan det bli bättre? På detta hackaton får du prova på att tillämpa digitala metoder på en historisk databas och samtidigt bidra till en ännu bättre forskningsresurs.

Gender and Work (GaW) är ett kombinerat forsknings- och digitaliseringsprojekt vid Historiska institutionen, Uppsala universitet. Projektets syfte är att öka kunskapen om mäns och kvinnors arbete i äldre tid.

Som en del i projektet har de samlat in och systematiserat tusentals fragmentariska uppgifter från olika historiska källor om vad människor gjort för sin försörjning. Uppgifterna har lagrats i en unik databas som gjorts tillgänglig för forskare, studenter och allmänhet.

Du kan dyka upp när som helst under evenemanget och stanna så länge du vill. Om du planerar att komma, anmäl dig via kalendariet på ub.uu.se (så att vi kan beräkna hur mycket pizza och dryck vi ska beställa).

Ingen tidigare erfarenhet av GIS är nödvändig.

Anmäl dig

Obs! Medtag egen dator!

* hackaton är en sammanslagning av hacker och maraton och är ett evenemang där flera hackers (det vill säga du och jag!) samlas för att utveckla och förbättra en digital resurs.

Se andra evenemang på biblioteket under Open Access Week 2019.

Open Access Week: Hackaton: Sätt GaW på kartan!