Utlandsstudier

  • Datum: –14.30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemsalen
  • Föreläsare: Avdelningen för internationalisering
  • Webbsida
  • Arrangör: Avdelningen för internationalisering
  • Kontaktperson: Jonathan Schalk
  • Telefon: 018-471 3612
  • Utbildning, Studentevenemang

Uppsala universitet har avtal om studentutbyte med universitet på alla kontinenter. Det går även att söka pengar för praktik eller fältstudier!

Våra internationella handläggare på Avdelningen för internationalisering berättar om dina möjligheter att göra en del av din utbildning utomlands!

Läs mer utlandsstudier på www.uu.se/utlandsstudier

Välkommen!