Matariki Lecture: Virus-X – utforskandet av ’virosfärens’ strukturella och funktionella mångfald

  • Datum: –15.30
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/65162580631
  • Föreläsare: Ehmke Pohl - Professor in the Department of Bioscience and the Department of Chemistry at Durham University
  • Webbsida
  • Arrangör: Matariki
  • Kontaktperson: Ellen Sjöholm
  • Telefon: 018-471 7577
  • Föreläsning

Denna föreläsning kommer att fokusera på de tekniker och utmaningar som finns i kartläggningen, från att samla in virus för att analysera dess struktur och funktion, med aktuella exempel tagna från Covid-19 diagnostiken.

Virus är parasiter med förmågan att infektera alla levande organismer. Virus uppvisar en enorm funktionell mångfald och vunna kunskaper kan få stor användning inom bioteknologi och medicin. Projektet Virus-X inom Horizon 2020 samlar forskning kring virus funna i de mest extrema miljöer för att kartlägga det till stor del ännu outforskade genetiska materialet i ’virosfären’.

Föreläsningen ges på engelska.

Matariki Lecture: Virus-X – utforskandet av ’virosfärens’ strukturella och funktionella mångfald