Curriculum vitae - CV

CV står för Curriculum Vitae, som är latin för levnadsteckning. I USA används också termen resumé. Ett CV är en sammanställning av kunskaper, erfarenheter och färdigheter.

Ett CV skall vara överskådligt och det ska vara lätt att se när, var och hur de olika kunskaperna/erfarenheterna förvärvades. All information skall vara tydligt kategoriserad med rubriker. Språket skall vara formellt med korta satser och inte fulla meningar.

ATT TÄNKA PÅ:

 • Bör inte överstiga två sidor.
 • Lämna alltid en hållbar adress. Arbetsgivare kan försöka få tag på dig långt efter att du har skickat in din ansökan (CV).
 • Börja alltid med den senaste utbildningen och det senaste arbetet (kronologisk bakvänd ordning).
 • Inkludera utbildningar tillbaka till och med din gymnasieexamen.
 • När du beskriver utbildning och tidigare arbetslivserfarenheter försök hitta nyckelord som kort säger något om vad du har sysslat med. Exempel på sådana nyckelord är; arbetade med, arbetsuppgifterna var, ansvarade för, kassaansvar, utvecklade, personalansvar, initierade, förbättrade, informerade och så vidare. När det gäller utbildning kan man ange inriktning och speciella kurser som man vill lyfta fram.
 • Referenser skall tillfrågas innan man använder sig av dem. Referenser kan även lämnas på begäran, till exempel vid en intervju, och då nämner man också detta under rubriken referenser.
 • Vill man ha foto i sitt CV skall det scannas och läggas in i dokumentet (CV).

det här ska ditt cv innehålla

Följande rubriker ska och kan finnas med i ett CV.

Personuppgifter

 • namn
 • adress
 • postadress
 • födelseår/födelsedatum (inte de fyra sista siffrorna)
 • telefon
 • e-post
 • civilstånd/familj. Behöver inte anges, men kanske kan vara av intresse för arbetsgivaren vid eventuell flytt.

Utbildning

 • Ange början och slut på utbildningen till exempel 1997-2000, 1999- (pågående) eller 9709-0006.
 • Ange universitet- och högskolestudier (universitet, examen, inriktning). Universitetsstudier kan delas upp på program och enstaka kurser som inte ingår i en eventuell examen. Om utbildningen inte är slutförd ange gärna när den beräknas bli klar.
 • Ange gymnasiestudier (program, skola, ort)

Arbetslivserfarenhet

 • Lista tidigare arbeten (yrke/titel) och arbetsgivare i omvänd kronologisk ordning (börja med nuvarande/senaste). Beskriv arbetsuppgifterna kortfattat. Använd nyckelord. Ange början och slut.

Språkkunskaper

 • Ange vilka språk du behärskar samt färdighet. Du kan skilja på din förmåga att läsa, skriva, tala och förstå. Till exempel ”Engelska - flytande”, ”Spanska - mycket goda kunskaper i både tal och skrift”, ”Tyska - kommunicerar och läser bra”, och så vidare.

Datorkunskaper

 • Ange vilka program du behärskar och på vilken nivå. Till exempel ”Goda kunskaper i Excel”, ”Grundläggande kunskaper i PowerPoint”, ”Mycket goda kunskaper i C++”, osv.

Förtroendeuppdrag alternativt föreningsaktiviteter

 • Ange vilka uppdrag och dess innehåll. Ange även tidsperiod. Studentkår, idrottsföreningar etc.

Övrigt

 • Här kan du lägga till meriter som inte passar under de övriga rubrikerna. Det kan till exempel vara stipendier du fått eller andra meriter (till exempel idrott), körkort, längre utlandsvistelser/resor (kan eventuellt vara egen rubrik) eller förtroendeuppdrag.

Intressen

 • Ange vad du gör när du inte arbetar eller studerar.

Referenser

 • Ange titel/befattning, namn, kontaktuppgifter och personens anknytning till dig. Referenser kan även lämnas på begäran.