Att vara mentor till en student

Visste du att du som är student och har läst några terminer, kan bli mentor till en student. För att arbeta som mentor bör du ha god studievana och god förmåga att planera och strukturera dina egna studier. Du behöver också ha god förmåga att kunna lyssna in och förstå andras behov och önskemål.

Mentorsstöd ges till studenter med en funktionsnedsättning och som behöver verktyg och strategier för att kunna planera sina studier på egen hand. Mentorn och studenten läser vanligtvis inom liknande ämnesområde, men det är alltid studentens behov som styr och som avgör hur matchningen mot mentorn görs.

Observera! Vi har fått in många ansökningar och är för tillfället inte i behov av fler mentorer. Just nu går det därför inte att göra en ansökan om att bli mentor. Ansökan kommer att öppnas igen senare under terminen då vi bland annat kommer att rekrytera mentorer som kan ta uppdrag under höstterminen 2020

Uppdraget som mentor

Att vara mentor handlar om att stötta studenter med att organisera, planera och strukturera studierna på olika sätt. Det kan till exempel handla om att hjälpa till med att sortera och prioritera bland olika uppgifter, tydliggöra scheman och studiehandledningar, navigera i Studentportalen samt att sätta upp delmål och stämma av hur tidsplaneringen fungerar.

Mentorsuppdraget ges alltid en termin i taget och kan förlängas terminsvis utifrån studentens behov. Det är därför viktigt att du som ansöker om att bli mentor kan ta uppdrag som sträcker sig över minst en termin.

Du måste behärska både svenska och engelska för att bli mentor.

Du kan vara mentor till en eller flera studenter. Det vanliga är att du träffar varje student en timme per vecka. Arvodet är 120 kr/timme (plus 12 % semesterersättning). Utöver denna timme med studenten kan även tid för viss förberedelse arvoderas.

Introduktionsutbildning

För att bli mentor behöver du först delta i vår introduktionsutbildning där vi går igenom vad som ingår i uppdraget. Utbildningen ges endast på svenska. Efter introduktionsutbildningen ingår du i vår mentorspool och kommer att kunna matchas med en eller flera studenter. Introduktionsutbildningen ges vid flera tillfällen varje termin.

Under din tid som mentor erbjuds du fortbildning inom relevanta ämnesområden. När du varit mentor kan du, om du vill, få ett intyg där det står vad som ingått i uppdraget.

Ansökan

Du ansöker om att bli mentor genom att fylla i ett formulär. Där anger du namn, personnummer, e-postadress, vad och hur mycket du har studerat vid universitet samt något om varför du vill bli mentor. Du får också ange hur mycket tid du kan lägga på mentorsuppdrag per vecka. Vi ser gärna att du kan ha flera uppdrag under en termin.

Vi rekryterar löpande under terminen men vi är för tillfället inte i behov av fler mentorer. Ansökan kommer att öppnas igen senare under terminen.

Vad händer efter ansökan?

När du skickat in din ansökan får du en automatisk bekräftelse på att den kommit in. Din ansökan kommer sedan att behandlas av oss samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Vi söker mentorer inom samtliga ämnesområden och på både grund- och masternivå. Vi strävar efter att få en så bra fördelning av mentorer som möjligt för att kunna matcha med de studenter vi har som är i behov av mentor. Du bör ha minst två terminers avklarade studier med dig innan du blir mentor.

Vi kommer därefter att kontakta dig per e-post angående din ansökan och du som har studier med dig som matchar det behov vi har kommer då att bjudas in till en introduktionsutbildning.

Har du frågor om uppdraget eller vill veta mer så är du välkommen att mejla din fråga till mentorskoordinatorn.

Jakobs erfarenheter som mentor

Jakob Forslin har läst Ekonomie kandidatprogrammet vid Uppsala universitet och läser nu kurser i ryska. Via Studentportalen såg Jacob att universitetet sökte mentorer och blev nyfiken.. Eftersom det lät som ett intressant uppdrag anmälde han intresse, blev antagen och har sedan dess varit mentor. Jakob uppskattar att han idag lägger en till två timmar per vecka på sitt mentorsuppdrag, en timme per student. 

- Jag och studenten träffas en gång i veckan och planerar. Vi går igenom schemat, de deadlines som finns och tillsammans försöker vi strukturera upp arbetet tills nästa träff. 

Till andra som ska bli mentorer ger han rådet: lär känna personen du träffar och personens specifika behov.

- Alla människor är olika och det är upp till dig som mentor att hjälpa studenten på det sätt som passar just den studenten bäst.

Det bästa med att vara mentor tycker Jakob är att han hjälper någon att nå sina mål. 

- Jag vill verkligen rekommendera andra att bli mentor!

Studentmentor Jakob