Rekommendationer om coronaviruset

Med anledning av aktuellt regeringsbeslut om att skärpa Covid-19-restriktionerna ytterligare har rektor den 20 november fattat beslut om en skärpning av tillämpningen av universitetets riktlinjer under perioden 24 november 2020 – 17 januari 2021 (pdf). Detta beslut har den 8 december 2020 dessutom förlängts till att gälla t o m 22 mars 2021 (pdf).

Till rektorsbeslutet från den 20 november ovan har rektor den 21 december beslutat om ett tillägg som innebär ytterligare skärpning av restriktionerna (pdf) och gäller till 24 januari 2021. Skärpningen gäller undervisning, examination och övrigt arbete samt maxgräns på gruppstorlek för studenter som bedriver självstudier på campus. Tillägget har dessutom den 21 januari 2021 beslutats förlängas till den 7 februari 2021.

Med anledning av regeringens beslut om skärpta restriktioner kommer biblioteken vid Uppsala universitet kommer att vara stängda för allmänheten men vara tillgängliga för studenter, forskare och övriga medarbetare. OBS! Detta gäller redan från 21 December.

Är du smittad?

För att underlätta smittspårning och minska risken för smittspridning ska du i första hand kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution. 

Var hemma och följ aktuella riktlinjer för Covid-19 och smittskyddsenhetens anvisningar (Region Uppsala respektive Region Gotland). 

Du ska också själv rapportera om du diagnostiserats för Covid-19. Genom denna anonyma rapportering ger du universitetet möjlighet att vidta åtgärder för att minska risken för att dina kurskamrater eller andra smittas av Covid-19.

Rapportera anonymt

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR

  • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara är lite sjuk
  • Om du är sjuk – testa dig, kontakta 1177. För personer utan svenskt personnummer: ring 018-617 35 64 (Röstbrevlåda – uppge namn och telefonnummer. Du blir sedan kontaktad av läkare och bokar in ett test.)
  • Är du smittad – kontakta i första hand kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution. Se ovanstående information.
  • Håll avstånd till andra – både inomhus och utomhus
  • Tvätta händerna och använd handsprit
  • Om det är möjligt, cykla eller gå till universitetet
  • Om det är möjligt, studera och arbeta hemifrån
  • Undvik trängsel och större sociala sammanhang

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR – VAD GÄLLER FÖR STUDENTER VID UPPSALA UNIVERSITET?

håll dig informerad och uppdaterad

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i regionerna. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Läs informationen från Folkhälsomyndigheten.

Förlängningsbeslut om Covid-19 (Rektors blogginlägg 8 december)

Mer digitalt och mer hemifrån med nytt rektorsbeslut (Rektors blogginlägg 20 november)

Var källkritisk och kontrollera uppgifter som sprids i media och sociala medier med trovärdiga källor för att förhindra ryktesspridning och oro. Folkhälsomyndigheten har en omfattande information om läget på sin webbplats. På Krisinformation.se samlas myndigheternas officiella information.

För allmän information om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

För frågor i samband med sjukdom kontakta 1177.se eller 1177 via telefon.

Studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade via nedanstående webbsidor:

Håll dig också uppdaterad om vad som gäller avseende studentförsäkringar.

Känner du oro för din studiesituation eller psykiska mående under rådande omständigheter? Tveka då inte att ta kontakt med Studenthälsan.

Senast uppdaterad: 2021-01-21