Frågor och svar: ekonomi/studiemedel

Vad händer med mitt studiemedel från CSN?
Se CSN:s webbsida.

Studerande med studiemedel och studiestartsstöd ska omgående anmäla sin sjukdom till Försäkringskassan på Försäkringskassans hemsida.

Studerande som har studiehjälp ska anmäla sin sjukdom till skolan. Skolan kan ibland kräva läkarintyg för att godkänna sjukfrånvaron. Om skolan godkänner sjukfrånvaron får den studerande behålla bidragen från CSN.