Frågor och svar: undervisning

Vad betyder det att ha undervisning digitalt på distans?
Det betyder att alla föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, examinationer och tentamen sker online med hjälp av digital teknik. Via Studentportalen får du den information du behöver av din lärare för att kunna följa undervisningen online.

Information om hur du kan delta i undervisning online via Zoom.

Mer information om digitala lösningar vid Uppsala universitet. 

Få råd, tips och stöd för att kunna lägga om rutiner för att lättare kunna plugga på distans.

Kommer min kurs att påverkas eller ställas in?
Kontakta institutionen. Prata med program- eller kursansvarig.

Kommer coronaviruset ha påverkan på planerade utbytesstudier?
Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta avdelningen för internationalisering via mobility@uu.se.

Hur mycket måste universitetet anpassa undervisningen för att jag ska få göra färdigt mina studier?
Kursplanen gäller, vilket innebär att samma krav ska ställas på studenterna och den examinationsform som anges ska följas. Även det som står om undervisningsform gäller, däremot kan man, om det inte tydligt framgår av kursplanerna, förändra undervisningen till exempel genom att ge mer nätbaserade föreläsningar.