Kurser och grupper

Tycker du att det känns jobbigt att hålla presentationer? Känner du dig stressad? Eller skjuter du upp saker och ting? Vi ger dig verktyg att förbättra din situation och hitta en bättre balans i tillvaron.

Du som är student i Uppsala kan gå någon av Studenthälsans kurser och workshops. Självklart är du också välkommen att delta på våra kurser på engelska, se engelska sidan.

Vi skapar kurser utifrån vad studenterna oftast behöver hjälp med när de kommer till oss. Här får du fördjupa dig och arbeta i grupp tillsammans med andra med liknande svårigheter. Vi erbjuder både workshoppar och olika föreläsningar. 

Alla kurser är gratis. En kurs kan ställas in om det blir för få anmälda.

VÅGA TALA

Många studenter tycker att det är svårt och ångestfyllt att tala inför andra. Att hålla föredrag, redovisa grupparbeten eller bara vara aktiva vid seminarier kan bli så jobbigt att man får kroppsliga symtom och det kan bli svårt att klara av studierna.

Kursen ”Våga tala” är till för dig som vill komma till rätta med det här problemet. Här får du kunskap om vad som sker i en när talängslan slår till och du får träna på att göra presentationer inför andra. Om du redan är en skicklig talare och vill utvecklas inom det kommer kursen inte att vara till någon hjälp, utan då hänvisar vi i stället till en kurs i retorik.

Tid: Fem tillfällen under hösten 2020. Onsdagar kl. 14.30-17.00:
Onsdag 11 november
Onsdag 18 november
Onsdag 25 november
Onsdag 2 december
Onsdag 9 december 

Obs! Vi följer rådande direktiv och rekommendationer från våra myndigheter gällande Covid-19. Kursen kan därav komma att ställas in om förutsättningarna förändras. 

Anmälan: Du anmäler dig genom att personligen komma upp till vår reception  där du får ta del av lite information om kursen samt lämna dina kontaktuppgifter. Det går inte att mejla anmälan. Anmälan är öppen mellan 5 oktober och 2 november. 

Introduktion till mindfulness 

Genom mindfulness kan du träna upp din förmåga att vara i nuet och öva dig på att vända uppmärksamheten inåt. När vi lägger märke till hur vi har det och accepterar våra känslor, tankar och behov så som de ser ut, så skapar vi förutsättningar för ett mer positivt förhållningssätt till oss själva. 

Kursen består av fyra träffar och varje tillfälle är två timmar långt. Vi går igenom vad mindfulness är och tränar praktiskt tillsammans. Du får också med dig övningar att göra hemma mellan tillfällena.​

Tid: Fyra tillfällen under hösten 2020. Tisdagar kl. 15.00–17.00:
Tisdag 6 oktober
Tisdag 13 oktober
Tisdag 20 oktober
Tisdag 27 oktober

Plats: Kursen ges online via Zoom, inga fysiska träffar.

Anmälan för kursen introduktion till mindfulness öppnar 7 september.

Till sidans topp

Gör det nu!

Gör det nu! riktar sig till dig som har svårt att organisera studierna eller som gång efter gång skjuter upp pluggandet. Syftet med gruppen är att med stöd av varandra arbeta för att komma igång med studierna.

Om du är intresserad av att delta så mejla en intresseanmälan så kontaktar vi dig för mer information. Gruppen har löpande intag under hela terminen. 

Gruppen erbjuds även på engelska där även du som svensktalande är välkommen. Se vår engelska webbsida. 

Vid ändrade direktiv angående distansstudier kan kursen komma att hållas i Studenthälsans lokaler.

Tid: Torsdagar kl. 15.15-16.15. Startar 1 oktober 2020.
Plats: Gruppen träffas varje vecka online via Zoom.
Anmälan: Mejla till gordetnu@uadm.uu.se

Till sidans topp

Hantera stress och främja hälsa – kurs i tre delar

Kursen hantera din stress och främja hälsa lär dig att hantera den stress som är ofrånkomlig i det dagliga livet – inte minst som student. Att studera vid universitet kan innebära positiva utmaningar, men också kännas svårt. Det kan leda till oro och stress, och att hitta balans mellan prestera och vara kan vara en utmaning. Under kursen får du konkreta verktyg och strategier för ett liv i balans.

Kursen består av tre träffar och varje tillfälle är 1,5 timmar långt.

Tid: Torsdagar kl 17.30–19.00. Start 5 november.
5 november
12 november
19 november

Plats: Kursen hålls i Studenthälsans lokaler på Övre Slottsgatan 7, 2 tr. eller online via Zoom. Mer information ges vid anmälan.

Anmälan till kursen hantera stress och främja hälsa öppnar här 19 oktober.

Hantera din stress - för en mer hållbar studietid

Föreläsning under höstterminen 2020
Under studietiden är det lätt att uppleva att kraven överstiger ens resurser, vilket lätt kan leda till att man känner sig stressad. Att vara stressad under lång tid kan bli ett problem som påverkar både studier och livet i stort.

På föreläsningen får du kunskap och konkreta tips för att skapa balans i tillvaron genom att stressa mindre och sova bättre! Den avslutas med frågestund och diskussion i mån av tid.

Tid: Måndag 28 september kl 17.00-17.45.
Plats: Föreläsningen hålls online via Zoom. 
Anmälan: Öppnar 14 september. Ring till receptionen på 018-471 69 00.

Till sidans topp 

TEMA DISKUSSIONER

Livet som student är inte alltid lätt och det kan vara ensamt, särskilt i dessa annorlunda tider med mer isolering. Med distansstudier och ”arbete hemifrån” kan det vara en utmaning att planera sin tid och att separera olika aspekter av livet, som studier från fritid osv. Kom till våra temaseminarier för att lyssna på en kort presentation och sedan delta i gruppdiskussioner.

Du kommer att få möjlighet att träffa andra med liknande problem och få tips om vad man kan tänka på för att underlätta för sig själv. Du kommer också att få information och arbetsblad tillsammans med bok- och apptips.  Du är välkommen att anmäla dig till de seminarier du är intresserad av. Samtidigt uppmuntrar vi dig att delta i dem alla för att skapa en stödjande grupp.

Det finns en begränsning på 16 personer per seminarium, så du placeras i kö om vi har fler anmälda än platser. 

TEMAN: 
Obs! Dessa seminarier hålls på  engelska

Självomsorg, sömn och träning - tisdag 29 september kl 14.30-16.00.
Behöver du uppmuntran för att ta bättre hand om dig själv eller kanske hjälp med sömnproblem?
Stresshantering - tisdag 6 oktober kl 14.30-16.00.
Känner du dig stressad av förväntningar, deadlines och hög arbetsbelastning?
Avslappning och mindfulness - tisdag 13 oktober kl 14.30-16.00.
Vill du ha några verktyg för att kunna koppla av och för att leva i nuet?
Perfektionism och självkänsla - tisdag 20 oktober kl 14.30-16.00.
Har du orealistiska förväntningar på dig själv? Är du alltför självkritisk eller har du irrationella tankar som påverkar dig känslomässigt?

Registrering: Via e-post till reception@sh.uu.se så kontaktar vi dig med en doodle där du får fylla i vilka teman du är intresserad av. Anmälan är öppen från 26 augusti till 16 oktober.

Utbildning för mottagningsansvariga

Som mottagningsansvarig för din kår, nation eller förening har du en viktig uppgift att få de nya studenterna att känna sig välkomna och trivas.

Studenthälsan erbjuder utbildning i samverkan med Universitetskyrkan, samtliga kårer, Uppsala universitet och Kuratorskonventet.

Målgruppen för utbildningen är alla som är mottagnings-/recce-/insparksansvariga vid nationer, kårer och programföreningar knutna till Uppsala universitet. 

Obs! Vi följer rådande direktiv och rekommendationer från våra myndigheter gällande Covid-19. Kursen kan därav komma att hållas via Zoom. 

Utbildningen innehåller:

  • Normer och värderingar
  • Likabehandling och diskriminering
  • Grupputveckling och kommunikation
  • Om något händer
    - Krishantering
    - Alkoholens effekter 

Utbildningen ges vid ett tillfälle höstterminen 2020 och består av två delar. 

Tid: Måndag 30 november samt måndag 7 december kl 15.45- 20.00.
Plats: Plantskolan, Segerstedthuset.

Anmälan till utbildningen för mottagningsansvariga öppnar här 28 september.

Till sidans topp