Krissituationer

Se rekommendationer för studenter med anledning av spridning av coronaviruset.

Akuta nödsituationer

Vid akuta nödsituationer som innebär fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm 112 för att komma till räddningstjänst, ambulans, polis, jourhavande präst eller giftinformation.

Akut psykiatriskt omhändertagande

Akutmottagningen för vuxenpsykiatri tar emot personer som är 18 år eller äldre. Mottagning och telefon är öppen dygnet runt.
Telefon: 018-611 25 00
Besöksadress: Akademiska sjukhuset, ingång 12.

Universitets larmnummer

Vid en allvarlig kris i universitetets lokaler och/eller vid behov av akut väktarstöd på grund av svårhanterliga situationer, ring universitets larmnummer. 
Telefon: 018-471 25 00
Som allvarlig händelse räknas:

  • Avliden person
  • Inbrott
  • Skadegörelse
  • Hot och/eller våld
  • Olycka
  • Brand
  • Annan allvarlig händelse av samma dignitet

Akut hjälp av socialtjänst kvällar och helger

Socialjouren ger akut hjälp på kvällar, nätter och helger. Det kan handla om våld, missbruk, boende eller om du misstänker att någon far illa.
Telefon: 018-727 00 00

Sveriges informationsnummer vid olyckor och kriser

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning. Du kan både få information och lämna information på numret.
Telefon: 113 13

Sjukvårdsrådgivningen

Om du inte vet vart du ska vända dig kan du alltid ringa till Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 och få råd. 
Telefon: 1177, öppet dygnet runt

Samtalsstöd till studenter

Under terminerna kan studenter kontakta Studenthälsan eller universitetskyrkan för krisstöd. Samtalen är gratis och både behandlarna vid Studenthälsan och kyrkans präster och diakoner har tystnadsplikt. 

Studenthälsan

Studenthälsan erbjuder krissamtal vid kriser som är relaterade till dina studier eller krishändelser vid Uppsala universitet. För bokning av krissamtal hos Studenthälsans kuratorer eller psykologerring rådgivningen. 
Telefon: 018-471 69 10, måndag-fredag 12.45-14.00 samt måndag 15.00-16:00.

Universitetskyrkan i Uppsala

Universitetskyrkans präster och diakoner finns till för alla oavsett trosinriktning. 
Telefon: 018-430 37 06

Information om krisstöd till personal och doktorander vid Uppsala universitet finns på medarbetarportalen.

Ytterligare stöd

Råd och stöd på chatt och telefon

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Här hittar du stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta.

Kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld.
Telefon: 020-50 50 50, öppet dygnet runt

Självmordslinjen 

Drivs av föreningen Mind som arbetar för psykisk hälsa. Du som känner att du inte vill leva längre eller har någon närstående du är orolig för kan ringa eller chatta anonymt eller ställa frågor via mejl.
Telefon: 901 01, öppet 06.00-24.00, alla dagar i veckan

Senast uppdaterad: 2021-05-05