Elitidrott och studier

Är du elitidrottare? Som elitidrottande student vid Uppsala universitet kan du vända dig till en vägledare för att diskutera hur du bäst kombinerar studierna med din idrott. Det finns också stipendier att söka som elitidrottande student.

Universitetskyrkan

Vy över Gustavianum och Domkyrkan sommartid

Universitetskyrkan finns till för dig som student, bland annat när du behöver någon att prata med. Universitetskyrkan finns till för alla oavsett tro eller inte tro, etnicitet, könsidentitet eller sexuell läggning och vill skapa mötesplatser och sammanhang där man får möjlighet att dela erfarenheter av livet med varandra. Varje termin ordnas även sorgegrupper för dig som förlorat någon närstående. 

Universitetskyrkan i Uppsala
Studentkyrkan i Visby