Campus stänger nattetid – utom i Segerstedthuset

1 oktober 2019

Från och med den 1 november, kommer samtliga campus att ha stängt nattetid – men för att möta upp behovet av studieplatser för nattstudenter, så kommer Segerstedthusets allmänna utrymmen vara tillgängliga för studenter under hela natten på vardagar.

Rektor har nyligen fattat beslut om öppettider på campus för studenter (UFV 2019/1656 den 24 september). 

Beslutet kommer att genomföras successivt på univeritetets samtliga campus, under en övergångsperiod fram till 31 oktober. Från och med den 1 november kommer samtliga campus ha öppet mellan kl 05.00 på morgonen och fram till kl.00.00. Det innebär att campus håller stängt nattetid men lokala avvikelser finns på en del campusområden som kan hålla stängt längre. Enligt beslutet är det också möjligt att utöka öppettider för enskilda projekt eller evenemang, då efter beslut av universitetsdirektören i samråd med säkerhetschefen.

Studieplatser nattetid

För att möta upp behovet av studieplatser för nattstudenter så kommer Segerstedthusets allmänna utrymmen vara tillgängliga för studenter, vardagar mellan klockan kl. 16.30-08.00, på fredagar fram till kl. 21.00. Under helger, klämdagar och röda dagar är det däremot stängt.
 

Lokalerna nås med studenternas campuskort och kod. Respektive student ansvarar för sin vistelse i Segerstedthuset och får inte släppa in obehöriga.(Enligt beslut fattat av universitetsdirektören den 30 september: UFV 2019/1862).

För frågor angående öppettider: Kontakta respektive intendenturområde på campus eller säkerhetsavdelningen.

Nytt bevakningsavtal med Campusväktare

Från den 1 september har Uppsala universitet ett nytt avtal med Securitas. Den stora förändringen är att universitetet kommer ha campusväktare dygnet runt på universitetets campusområden i Uppsala. Det innebär att campusväktare snabbare kan finnas på plats, till exempel vid behov av akut väktarstöd, lås- och larmproblem med mera.

Campusväktarna kommer dessutom att vara behjälpliga med utrymning vid brand, brandskyddskontroller och brandskyddsövningar och kunna avvisa obehöriga och studenter som på olika sätt bidrar till att skapa en otrygg och dålig miljö i våra lokaler. Campusväktarna utgår från Segerstedhuset.

Campusväktare nås dygnet runt via telefonnummer: 018-471 25 00.

För mer information: kontakta säkerhetsavdelningen:sakerhet@uu.se