Internationell studie om välbefinnande hos studenter i samband med covid-19

26 maj 2020

Visualisering av coronaviruset

Covid-19-utbrottet har haft en betydande inverkan på allmänhetens hälsa och välbefinnande i alla länder som drabbats av pandemin. Nationer och nationella hälsovårdssystem skiljer sig väsentligt i sin respons på covid-19-utbrottet. Denna studie avser att undersöka effekterna av covid-19-utbrottet för studenter i högre utbildning.

Olika åtgärder har vidtagits vid olika universitet i olika nationer. Covid-19-utbrottet har resulterat i snabba förändringar i undervisningsmetoder: föreläsningar sker huvudsakligen online, enskilda möten mellan föreläsare och studenter sker också mestadels online och flera andra åtgärder har genomförts för att garantera social distansering.

Ett internationellt team av forskare vill förstå hur covid-19-utbrottet har påverkat studentlivet. Över 90.000 studenter i 21 länder (exempelvis Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Kanada, Spanien, Storbritannien, USA och Tyskland) har redan deltagit i undersökningen.

Uppsala universitet är det enda svenska universitet som är med i projektet  ”Internationell studie av välbefinnande hos studenter i samband med covid-19. Miia Bask, Hannah Bradby och Ilkka Henrik Mäkinen är forskare på sociologiska institutionen som deltar på uppdrag av forskarna i projektet.

Gå till undersökningen och tala om hur det har påverkat dig!

Mer information om studien finns på universitetet i Antwerpens webbplats.