Ny hantering av campuskort

19 februari 2021

Ett nytt sätt att hantera produktionen och administrationen av campuskort kommer att genomföras. Inloggning i en ny portal kommer att ersätta den tidigare hanteringen, vilket innebär en ökad säkerhet.

Tiden för uppgraderingen är 22-26 februari 2021 och universitetets system för att producera campuskort kommer då att hållas stängt.

Efter genomförandet av uppgraderingen kommer delar av hanteringen att ha ändrats på ett säkrare sätt:

Momentet där den blivande kortinnehavaren klickar på en länk i ett e-postmeddelande för att ladda upp sitt foto ersätts med en helt ny hantering. I den nya systemversionen kommer motsvarande service att ges genom inloggning i en ny applikation kallad CardsOnline service portal. Fortsatta e-postutskick kommer efter denna ändring att hållas fria från länkar som väcker misstankar.

Denna nya funktion kommer att bidra till ökad säkerhet i momentet där den blivande kortinnehavaren laddar upp sitt foto och väljer PIN-kod.

I projektet ingår även några moment som berör de datorer som används för kortutskrifter samt de ”kiosker” där studenter förser kortet med en giltighetsstämpel.

Läs mer om campuskortet.