Enkät: vad behöver du för att klara av dina studier?

15 mars 2021

Studenthälsan genomför en enkät 15 mars–15 april som rör studenternas upplevda behov för att klara av sina studier, samt Studenthälsans synlighet och tillgänglighet.

Enkäten är en del av Studenthälsans kartläggning som görs under våren 2021 och som en del i Studenthälsans utveckling av det förebyggande arbetet. Frågorna gällande synlighet är för att Studenthälsan vill veta mer hur de ska jobba med att nå ut till studenterna att Studenthälsan finns och vad de erbjuder.

Enkäten är öppen mellan 15 mars och 15 april och består av 20 frågor. Den riktar sig även till SLU:s studenter i Uppsala.

Vi hoppas att du vill ta dig tiden att svara på enkäten.

Gå till enkäten!

Mer om Studenthälsan