Tillfälligt förbud om att vistas i parker under valborgshelgen

16 april 2021

Uppsala kommun inför ett tillfälligt förbud att vistas på angivna platser i Uppsala under valborgshelgen för att minska smittspridningen.

Situationen med coronapandemin är mycket allvarlig med hög smittspridning och extremt ansträngd sjukvård. För att undvika trängsel och fortsatt smittspridning har kommunens krisledningsnämnd beslutat om ett tillfälligt förbud att vistas på platser i centrala Uppsala under valborgshelgen.

Beslutet gäller Ekonomikumparken, Observatorieparken och Stadsträdgården från torsdag 29 april 12.00 till lördag 1 maj 9.00. Beslutet har tagits i samråd med regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten.

- Tråkigt att parker stängs, men vi har full förståelse för att kommunen behöver vidta åtgärder under rådande smittläge, och ställer oss förstås bakom beslutet, säger Uppsala universitets säkerhetschef Fredrik Blomqvist.

Läs hela pressmeddelandet från Uppsala kommun.