Nordplusstipendium

De nordiska länderna har ett brett utbildningssamarbete och studenter från ett nordiskt land kan fritt bosätta sig i ett annat nordiskt land.

Du kan välja att läsa en hel utbildning eller en del av en utbildning, till exempel en termin eller ett läsår, som reguljär student. Då söker du på egen hand till respektive universitet. Det finns också ett utbytesprogram mellan de nordiska länderna, kallat NORDPLUS, som ytterligare förenklar för dig som vill läsa inom Norden. De flesta utbytena inom NORDPLUS är ämnesinriktade och till dem söker du genom din egen institution.

Studenter som får en utbytesplats inom NORDPLUS-programmet erbjuds att ansöka om ett kontantstipendium som kan ge ca 200 Euro per månad. Stipendiet utbetalas i en klumpsumma. Stipendiet söks efter antagning till utbytesstudier. 

Internationella kansliets nordiska utbyten ingår i nätverket "Nordlys", som i sin tur är en del av NORDPLUS-programmet. För Uppsala universitets Nordlys-studenter gäller att Nordplus-stipendiet är garanterat för en termins studier med möjlighet till kompletterande utbetalning för ytterligare en termin.