Antagen med villkor

Om du inte är helt klar med behörighetsgivande kurser när din anmälan behandlas, men förväntas bli klar till kursstart, blir du antagen med villkor. Är du antagen med villkor måste du visa att du uppfyller förkunskapskraven innan du kan registrera dig.

Om du blir antagen med villkor stryks eventuella reservalternativ.

Din antagning blir inte slutgiltig förrän du har visat att du har den efterfrågade dokumentationen. Detta kontrolleras sedan av institutionen vid registreringen.

Till vissa utbildningar ska du visa upp att du uppfyller kraven senast sista registreringsdatum, men till andra behöver du göra det något tidigare. För många utbildningar ser du i Ladok vilken period din utbildning har öppet för registrering.

När du loggar in på studentingången, uu.se/student, ser du vilken institution som ger din utbildning. Där hittar du information om hur du gör för att visa att du uppfyller förkunskapskraven i ditt villkor. Vänd dig till din institution om du har frågor om din villkorliga antagning.

Senast uppdaterad: 2022-08-03